Publicerad den

Att restaurera gamla möbler

Restaurera möbler

Restaurering av gamla möbler är inte bara en konst, det är också ett sätt att andas nytt liv i historiska föremål och bevara kulturarvet. Många ser potentialen i en nött stol eller ett slitet skrivbord och med rätt verktyg och tekniker kan dessa skatter återvända till sin forna glans.

Här kommer vi att utforska olika möjligheter, hur man går tillväga och vilka verktyg som är nödvändiga i processen.

Möjligheter med restaurering

Möjligheterna med restaurering är näst intill oändliga. För det första ger det gamla möbler en andra chans, vilket ofta är mer hållbart än att köpa nytt. Dessutom kan restaurering:

 • Öka värdet: Ett skickligt restaurerat möbel kan ofta säljas till ett högre pris än dess ursprungliga värde.
 • Anpassa till moderna behov: Genom att uppdatera och modifiera gamla möbler kan de anpassas till dagens behov, såsom att göra plats för teknik eller ändra dess funktion.
 • Bevara historien: Genom att rädda en gammal möbel bevarar man också dess historia och de minnen den bär med sig.

Steg för restaurering

För att lyckas med restaureringen är det viktigt att följa några grundläggande steg:

 • Bedömning: Börja med att noga undersöka möbeln. Vad behöver lagas, bytas ut eller fräschas upp? Notera skador, repor, eller lösa delar.
 • Rengöring: Innan någon form av reparation påbörjas bör möbeln rengöras noggrant. Använd en mjuk trasa och ett skonsamt rengöringsmedel för trä.
 • Reparation: Ersätt trasiga delar, limma lösa bitar, och se till att möbeln är stabil. Om träet är skadat kan träfyllningsmedel användas för att återskapa dess ursprungliga form.
 • Slipning: Här kommer excenterslipen in i bilden. Den är utmärkt för att slipa stora ytor jämnt och effektivt. Slipa ner ytan tills den är slät och fri från gamla lackrester eller färg.
 • Ytbehandling: Välj en lämplig finish för möbeln, vare sig det är lack, olja eller vax. Applicera noggrant och se till att följa produktens anvisningar för bästa resultat.

Verktyg för restaurering

Utrustning är nyckeln till framgång. Förutom den tidigare nämnda excenterslipen, är några andra användbara verktyg:

 • Skruvmejslar av olika storlekar.
 • Tänger för att ta bort gamla spikar eller klämmor.
 • Lim avsedd för trä.
 • Träfyllningsmedel för att fylla i skador.
 • Penslar av olika storlekar för ytbehandling.

Slutsats

Att restaurera gamla möbler kan vara en givande uppgift. Med rätt verktyg och tekniker kan man förvandla ett gammalt och slitet föremål till ett fungerande och vackert inslag i hemmet. Excenterslipen, med sin förmåga att snabbt och jämnt slipa ytor, är ett ovärderligt verktyg i denna process. Så nästa gång du ser en gammal möbel och funderar på dess potential, kom ihåg: Med lite tid, kärlek och skicklighet kan den återfå sin forna glans.

Lycka till!